• Prenatale kinesitherapie:

    • Begeleidt u in het opvangen van de veranderingen van het lichaam, veroorzaakt door de zwangerschap. Bijkomend zal u aangeleerd worden hoe u eventuele klachten (rug- en bekkenpijn, incontinentie…) tijdens de zwangerschap kan voorkomen of behandelen.
  •  Postnatale kinesitherapie:

    • heeft als doel om je herstel te bevorderen, je te helpen om je oude kracht te herwinnen en je voor te bereiden op het “mama zijn”. Dank zij een professionele aanpak kunnen we kleine en grotere klachten zoals lage rugpijn, nekpijn, schouderpijn, pijnlijke buispieren, vochtophoping of oedeem, enz. verhelpen en voorkomen