Psychologie

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die jou als persoon in je geheel zal trachten te begrijpen, iemand die probeert om jouw beleving te doorgronden om je gedachten, je gevoelens en je gedrag nadien beter te kunnen plaatsen. De psycholoog wil je in de eerste plaats dus een beetje leren kennen. Daarnaast zal er tijdens de therapie ook veel aandacht gaan naar de context waarin bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen voorkomen. Op deze manier ontstaat er een completer inzicht in de hele situatie. Vanuit dit begrip kan er dan in een volgende stap geleidelijk aan naar verandering toe gewerkt worden.

Doorheen de therapie, zullen alle elementen uit je situatie geleidelijk weer in het juiste perspectief geplaatst worden en kunnen de verhoudingen en patronen ertussen opnieuw duidelijk zichtbaar worden. Op deze manier is het mogelijk om eigen gedragingen beter te begrijpen. Samen met de psycholoog kan je dan verder zoeken naar de kansen die hierachter verscholen liggen, de kwaliteiten of talenten die je nu niet kan benutten of hindernissen die je weg kunt nemen om andere keuzes te durven maken. De behandeling bestaat erin om op zoek te gaan naar de krachten die je kan gebruiken om jezelf of je situatie te veranderen.

  • Een psycholoog heeft minimum vijf jaar universitaire studies achter de rug.
  • Voor iemand de titel van psycholoog mag dragen, gaat de Psychologen commissie na of die persoon wel beschikt over een daartoe geschikt diploma – eventueel aangevuld met relevante werkervaring.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 922116058

Verder lezen

Diploma en opleidingen

  • Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (2015)
  • Postgraduaat contextuele therapie (i.o)
  • Permanente vorming in de forensische gedragswetenschappen
  • Opleiding stresscoaching
  • Verschillende workshops en kortdurende opleidingen omtrent omgaan met agressie, stresshantering,..

Ik ben van mening dat bijscholingen en het volgen van permanente vormingen onmisbare aspecten zijn binnen de ontwikkeling als psycholoog. Door me continu bij te scholen en bij te studeren over de meest recente kennis en de nieuwste technieken, slaag ik er in om de behandelingen nog efficiënter te maken.

Visie

Mensen raadplegen vaak een psycholoog wanneer ze zelf hun problemen niet meer alleen kunnen dragen. In therapie gaan, vergt moed. Het is normaal dat je je onzeker voelt als je hulp vraagt. We leven nu eenmaal in een maatschappij waar we het beeld voorgeschoteld krijgen dat we ‘sterk’ moeten zijn. Helaas zijn er dan ook vaak mensen die heel erg lang wachten vooraleer ze durven aankloppen met hun verhaal. Doorgaans zijn de klachten al verweven in verschillende levensdomeinen (sociaal, beroepsmatig, relationeel,..). Omwille van dit kluwen is het voor de persoon zelf moeilijk om een eerste stap te zetten naar mentale gezondheid. Jij zelf bent en blijft de expert over je eigen leven maar via samenwerking kan de psycholoog vanuit zijn theoretische kennis en objectief perspectief bepaalde handvaten aanreiken om beter om te gaan met problemen. Stap voor stap en geheel op jouw ritme werken we in de richting van jouw doel.

Met wat kunt u bij mij terecht?

Algemeen gesteld kunt u bij mij terecht voor problemen die één of andere vorm van psychisch lijden teweegbrengen

sociaal – emotionele moeilijkheden (depressie, angst, zelfbeeld, identiteitsontwikkeling, stress, burn-out, psychosomatische klachten, eetproblematiek, relationele en/of intergenerationele moeilijkheden,..

structurele en communicatiemoeilijkheden, spanningen en conflicten, verstoorde balansen, wantrouwen,..

hechtingsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, spanningen tussen gezinsleden, omgaan met rouw en verlies, moeilijkheden bij echtscheidingen, (her)opbouwen van gezinsrelaties,…

Contextuele visie

Iedere persoon is uniek, en dat blijft ook altijd het uitgangspunt.

Vanuit mijn contextuele achtergrond richt ik mij naast de individuele insteek van de meeste psychotherapieën ook op de vele menselijke relaties die je aangaat en de invloed van je familie van herkomst.

Aan de hand van jouw verhaal proberen we een zo compleet mogelijk beeld te vormen van jou als persoon, de moeilijkheden die je ervaart alsook je sterktes en kwaliteiten.

We gaan samen op zoek naar jouw hulpvragen: Wat zijn de struikelblokken waar je tegenaan loopt? Wie is daarbij betrokken? Is er een link met je omgeving? Hoe ervaar je dit alles? Wat zou je graag willen bereiken?

Vervolgens proberen we samen de oorsprong van disbalansen of kwetsuren op te sporen, eventueel over de generaties heen. Daarbij kijken we ook naar de familiebanden, vrienden of zelfs je werk.

Wanneer de oorsprong van conflicten en disbalansen herkend wordt, kan er gewerkt worden naar herstelDoor inzichten, begrip en erkenning is het mogelijk om de balans terug in evenwicht te brengen, contact met jezelf of anderen te herstellen of te werken rond aanvaarding.

Het aantal therapiecontacten hangt af van de hulpvraag, de aard en omvang van de problematiek. Via tussentijdse evaluatie staan we samen stil bij het verloop, de verwachtingen en moeilijkheden binnen de therapie.

Praktisch

enkele praktische vragen, beantwoord

Voorschrift


Er is geen medisch voorschrift vereist.

Tot op heden is er nog geen vaste terugbetaling van de mutualiteit. In bepaalde gevallen is er wel een beperkte tussenkomst voorzien. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.

Behandelingslocatie


De behandeling vindt plaats in de praktijk. Huisbezoek is in uitzonderlijke gevallen mogelijk indien dit gekaderd is binnen een behandeling.

Tarieven


Een individuele sessie duurt ongeveer 50 minuten en kost €50.

Een koppel/gezinssessie duurt ongeveer 60 minuten en kost €60

De sessies dienen betaald te worden na afloop. Dit kan cash of met de bancontact-app.

Contact gegevens

+32 (0) 498 66 84 15

 anke@psycholoogbredene.be

  Fritz Vinckelaan 169, 8450 BREDENE